SOUTĚŽ

VÝHERCI

NA ÚVOD
Každý ubytovaný host, každý host restaurace i ten kdo využije půjčoven se může stát výhercem některé z těchto věrnostních cen.

Výherci z loňska jsou uvedeni níže.

Při příjezdu vylňte soutěžní kupón. Na druhé straně vyplní ubytovávající údaje pro knihu hostů a odevzdejte ubytovávajícímu nebo vhoďte do příslušné schránky u vchodu.

Výsledky budou po slosování uveřejněny na našich webových stránkách www.lipno-sumava.cz


l.cena:

Výherce vyhrává stejně dlouhý pobyt v následujícím roce ve stejné kategorii podle délky ubytování v některém našem zařízení v tomto roce. K tomu získává po celou dobu plnou penzi a jako kapesné na každý den 1000 Kč.

Hosté restaurace nebo půjčoven, v případě že jejich útrata přesáhla 300 Kč na osobu (nutno doložit účtenkou s razítkem), vyhrávají konzumační lístek v hodnotě trojnásobku utracené částky, který mohou uplatnit v některé naší restauraci v následujícím roce.

2.cena:

Víkendový pobyt v rybářské, lovecké nebo houbařské sezoně tj.od
1 9. následujícího roku‚ součástí je plná penze + 2 000 Kč premie.

Hosté restaurace nebo půjčoven, v případě že jejich útrata přesáhla 300 Kč na osobu (nutno doložit účtenkou s razítkem), vyhrávají konzumační lístek v hodnotě dvojnásobku utracené částky, který mohou uplatnit v některé naší restauraci v následujícím roce.

3.cena:

Bez rozlišení hostů restaurace nebo ubytovaných:

10 lahví Bohemia sekt
1 sud piva

Pravidla soutěže:

Výhra se násobí počtem hostů uvedených na lístku, maximálně však pět. Každý kdo se chce zůčastnit soutěže musí vyplnit malý formulář, přiložit účtenku nebo doklad s razítkem (i kopii).

Formulář je k dispozici pro ubytované na pokojích nebo při příjezdu, pro hosty restaurací (konzumace více než 300.- /osobu) na stolech nebo u obsluhujících. Pro zapůjčovatele u vydávajícího.

Na jednom soutěžním lístku může být max.5 osob.

Nejpozději v den odjezdu nebo odchodu, musí soutěžící vhodit soutěžní lístek do na chodbě nebo v restauraci umístěné, zamčené schránky. Přístup má pouze jedna pověřená osoba.

Zánik nároku na výhru:

Jestliže na stejnou osobu ve stejném termínu byly vyplněny 2 lístky. (Bude ihned kontrolováno).

Nejsou-li vyplněny údaje: jméno a adresa. Mail není povinný.

Nevybere-li si výherce výhru v následujícím roce

Losování bude uskutečněno dne 6. 1. následujícího roku v restauraci hotelu Petrklíč-Primula Bělá 16-17, Nová Pec u Lipna a to v 19 hodin.

Losování bude provedeno za všechny podniky, bude veřejné, losovat bude důvěryhodná osoba (tj. policista, starosta nebo zástupce parku), za přítomnosti majitele. Výsledky, jména, příp.adresy budou zveřejněny na našich internetových stránkách. Předpokladem je souhlas výherce.

Losováni budou zvlášť hosté ubytovaní v tomto roce a zvlášť hosté restaurací a půjčoven.

Soutěž je vyhlášena pro zpestření a jako poděkování našim hostům. Při losování budou podávány tradiční zabijačkově výrobky.

Všichni jsou zváni, vše zdarma, přijeďte, bude veselo - srdečně Vás zveme.

Provozovatel

Děkujeme Gerdovi von Schwarzbach der Dritte za svolení použít jeho fotografii.

V sezoně 2016, tj. 1.1.-31.12 2016 vyhráli:

Výherci dali souhlas ke zveřejnění jejich mailových adres a k případnému kontaktování ve věci výher.

1.cena: p.Ing.Němec+3 Zbraslav
E mail: miorosl.nemec@email.cz

2.cena: pí.Šťastná+1 Písek
E mail: stastna.pisek@seznam.cz

3.cena: p.Konopásek+1 Praha 2
E mail: konopas2@seznam.ccz

Všichni jmenovaní dali souhlas s uveřejněním jejich mailu pro příp.komunikaci. Zůčastněte se i Vy v roce 2017.

Gratulujeme!!!